ООО МетизДвор
8 (8452) 74 81 15 / Саратов
8 (8453) 54 77 00 / Энгельс

Шуруп желтый с потайной головкой

Шуруп желтый с потайной головкой
Жeлтые потай.  
2,5  
Шуруп желтый 2,5х12   (0,2) тыс.шт
Шуруп желтый 2,5х16   (0,2) тыс.шт
Шуруп желтый 2,5х20   (0,2) тыс.шт
Шуруп желтый 2,5х25   (0,2) тыс.шт
3,0  
Шуруп желтый 3х10   (0,2) тыс.шт
Шуруп желтый 3х12   (0,2) тыс.шт
Шуруп желтый 3х16   (0,2) тыс.шт
Шуруп желтый 3х20   (0,2) тыс.шт
Шуруп желтый 3х25   (0,2) тыс.шт
Шуруп желтый 3х30   (0,2) тыс.шт
Шуруп желтый 3х35   (0,2) тыс.шт
Шуруп желтый 3х40   (0,2) тыс.шт
3,5  
Шуруп желтый 3,5х12   (0,2) тыс.шт
Шуруп желтый 3,5х16   (0,2) тыс.шт
Шуруп желтый 3,5х20   (0,2) тыс.шт
Шуруп желтый 3,5х25   (0,2) тыс.шт
Шуруп желтый 3,5х30   (0,2) тыс.шт
Шуруп желтый 3,5х35   (0,1) тыс.шт
Шуруп желтый 3,5х40   (0,1) тыс.шт
Шуруп желтый 3,5х45   (0,1) тыс.шт
Шуруп желтый 3,5х50   (0,1) тыс.шт
4,0  
Шуруп желтый 4х12   (0,2) тыс.шт
Шуруп желтый 4х16   (0,2) тыс.шт
Шуруп желтый 4х20   (0,2) тыс.шт
Шуруп желтый 4х25   (0,2) тыс.шт
Шуруп желтый 4х30   (0,2) тыс.шт
Шуруп желтый 4х35   (0,1) тыс.шт
Шуруп желтый 4х40   (0,1) тыс.шт
Шуруп желтый 4х45   (0,1) тыс.шт
Шуруп желтый 4х50   (0,1) тыс.шт
Шуруп желтый 4х55   (0,1) тыс.шт
Шуруп желтый 4х60   (0,1) тыс.шт
Шуруп желтый 4х70   (0,1) тыс.шт
4,5  
Шуруп желтый 4,5х16   (0,1) тыс.шт
Шуруп желтый 4,5х20   (0,1) тыс.шт
Шуруп желтый 4,5х25   (0,1) тыс.шт
Шуруп желтый 4,5х30   (0,1) тыс.шт
Шуруп желтый 4,5х35   (0,1) тыс.шт
Шуруп желтый 4,5х40   (0,1) тыс.шт
Шуруп желтый 4,5х45   (0,1) тыс.шт
Шуруп желтый 4,5х50   (0,1) тыс.шт
Шуруп желтый 4,5х60   (0,05) тыс.шт
Шуруп желтый 4,5х70   (0,05) тыс.шт
Шуруп желтый 4,5х80   (0,05) тыс.шт
5,0  
Шуруп желтый 5х20   (0,1) тыс.шт
Шуруп желтый 5х25   (0,1) тыс.шт
Шуруп желтый 5х30   (0,1) тыс.шт
Шуруп желтый 5х35   (0,1) тыс.шт
Шуруп желтый 5х40   (0,1) тыс.шт
Шуруп желтый 5х45   (0,1) тыс.шт
Шуруп желтый 5х50   (0,1) тыс.шт
Шуруп желтый 5х55   (0,1) тыс.шт
Шуруп желтый 5х60   (0,05) тыс.шт
Шуруп желтый 5х70   (0,05) тыс.шт
Шуруп желтый 5х80   (0,05) тыс.шт
Шуруп желтый 5х90   (0,05) тыс.шт
Шуруп желтый 5х100 тыс.шт
Шуруп желтый 5х120 тыс.шт
6,0  
Шуруп желтый 6х40   (0,05) тыс.шт
Шуруп желтый 6х45   (0,05) тыс.шт
Шуруп желтый 6х50   (0,05) тыс.шт
Шуруп желтый 6х60   (0,05) тыс.шт
Шуруп желтый 6х70   (0,05) тыс.шт
Шуруп желтый 6х80 тыс.шт
Шуруп желтый 6х90 тыс.шт
Шуруп желтый 6х100 тыс.шт
Шуруп желтый 6х110 тыс.шт
Шуруп желтый 6х120 тыс.шт
Шуруп желтый 6х130 тыс.шт
Шуруп желтый 6х140 тыс.шт
Шуруп желтый 6х150 тыс.шт
Шуруп желтый 6х160 тыс.шт
Шуруп желтый 6х180 тыс.шт
Шуруп желтый 6х200 тыс.шт
8,0  
Шуруп желтый 8х80 CS08080 тыс.шт
Шуруп желтый 8х100 CS08100 тыс.шт
Шуруп желтый 8х120 CS08120 тыс.шт
Шуруп желтый 8х140 CS08140 тыс.шт
Шуруп желтый 8х160 CS08160 тыс.шт
Шуруп желтый 8х180 CS08180 тыс.шт
Шуруп желтый 8х200 CS08200 тыс.шт
Шуруп желтый 8х220 CS08220 тыс.шт
Шуруп желтый 8х240 CS08240 тыс.шт
Шуруп желтый 8х300 CS08300 тыс.шт
Шуруп желтый 8х320 CS08320 тыс.шт
10,0  
Шуруп желтый 10х120 CS10120 тыс.шт
Шуруп желтый 10х140 CS10140 тыс.шт
Шуруп желтый 10х180 CS10180 тыс.шт
Шуруп желтый 10х200 CS10200 тыс.шт
Шуруп желтый 10х220 CS10220 тыс.шт
Шуруп желтый 10х240 CS10240 тыс.шт
Шуруп желтый 10х260 CS10260 тыс.шт
Шуруп желтый 10х280 CS10280 тыс.шт
Шуруп желтый 10х320 CS10320 тыс.шт